Kurser i koreansk 2024 forår

Koreansk 1A (Basisniveau 1A)

KURSUSBESKRIVELSE:
Koreansk 1A er til dem der har lidt eller meget begrænset kendskab til det koreanske sprog.

KURSUSVARIGHED:
52.5 lektioner i 15uger

DE EMNER DU VIL LÆRE PÅ DETTE KURSUS:
Hangul (det koreanske skriftesystem), Hilsen, selv introduktion
Beskrive steder, sæson og vejr, Tal, mængder, datoer, tid og klokkeslæt
Beskrive det du gjorde i fortiden og taler om planer, Foreslå og lave en aftale. 

KRAV:
Der er ingen krav til denne klasse!

LÆREBOGEN:
세종한국어 1A/Sejong Korean 1A
세종한국어 1A(Sejong Korean 1A 국문판) 대표 이미지

PRIS:
Standard 2700 DKK
PEAS 2385 DKK
*PEAS: Pensionister, dagpenge-,kontanthjælp-,og SU-modtager (dokumentation er påkrævet).

BETALINGSOPLYNINGER:
Reg NR.: 5326
Konto NR: 0000253616
Bank: Arbejdernes Landsbank

TILMELD                Gratis Lærbog(Ebog) 

Koreansk 1B (Basisniveau, 1B)

KURSUSBESKRIVELSE:
Eleverne vil være i stand til at stille og besvare simple spørgsmål på Koreansk. Eleverne vil kunne forklare deres daglige aktiviteter og tale om fortid og fremtid. Eleverne vil også blive bekendt med den grundlæggende kultur i hverdagen i Korea.

KURSUSVARIGHED:
52.5 lektioner i 15uger

DE EMNER DU VIL LÆRE PÅ DETTE KURSUS:
Vi taler om yndlingsting, planlægning, indkøb i klassen. Vi lærer også retninger, transport og planlægger ture. Man kan også lær, tal om sundhed og gaver.

KRAV:
Denne klasse kræver enten at man tager KSI placeringstesten eller at man har bestået 1B på KSI og har fået sit afslutningscertifikat.

LÆREBOGEN:
세종한국어 1B / Sejong Korean 1B (국문판)

PRIS:
Standard 2700 DKK
PEAS 2385 DKK
*PEAS: Pensionister, dagpenge-,kontanthjælp-,og SU-modtager (dokumentation er påkrævet).

BETALINGSOPLYNINGER:
Reg NR.: 5326
Konto NR: 0000253616
Bank: Arbejdernes Landsbank

TILMELD       
Gratis Lærbog(Ebog)
Placerings test

Koreansk Samtale 2 (Basisniveau 2A)

KURSUSBESKRIVELSE:
Eleverne vil være i stand til at stille og besvare simple spørgsmål på koreansk. Eleverne vil kunne forklare deres daglige aktiviteter og tale om fortid og fremtid. Eleverne vil også blive bekendt med den grundlæggende kultur i hverdagen i Korea.

KURSUSVARIGHED:
37.5 lektioner i 15 uger

DE EMNER DU VIL LÆRE PÅ DETTE KURSUS:
1 Gå til dimissionsceremonien og husk at tage billeder. (이나/나, 거나, -아서/-어서/-여서(2))
2 Hvordan har du haft det? (-습니다/ㅂ니다, -습니까?/-ㅂ니까?, -고(2)
3 Hvordan kommer jeg herfra til Rådhusstationen? (으로/로, …에서/부터…까지)
4 Jiyoon er god til at spise stærk mad, ikke? (-을래요/-ㄹ래요, -지요?)
5 Jeg svømmer hver morgen (-은 후에/-ㄴ후에, -고 있다)
6 Det regner, så lad basketballen være her. (-아지다/-어지다/-여지다, -으니까/-니까)
7 Giv mig venligst dit navn og kontaktoplysninger. (-아 주세요/-어 주세요/-여 주세요, -으면/-면)

KRAV:
Denne klasse kræver enten at man tager KSI placering testen eller at man har bestået 2A på KSI og har fået sit afslutningscertifikat.

LÆREBOGEN:
King Sejong Institute Practical Korean 2 (세종학당 실용 한국어)

세종학당 실용 한국어 2

PRIS:
Standard 2.062,5 DKK
PEAS 1837.5 DKK
*PEAS: Pensionister, dagpenge-,kontanthjælp-,og SU-modtager (dokumentation er påkrævet).

BETALINGSOPLYSNINGER:
Reg NR.: 5326
Konto NR: 0000253616
Bank: Arbejdernes Landsbank

 

TILMELD  
Gratis Lærebog(Ebog)
Placeringstest

 

Koreansk Samtale 5 (Mellemniveau, 1B)

KURSUSBESKRIVELSE:
Koreansk samtale 6 er en klasse, der er egnet til elever med niveauer af Sejong Korean 3B og fokuserer på at forbedre praktiske koreanske tale- og lytte kommunikationsevner.

KURSUSVARIGHED:
37.5 lektioner i 15 uger

ELEVENS LÆRINGS RESULTAT:
Eleverne lærer forskellige ordforråd relateret til emnet, såsom opdateringer, fritid, aftaler, tur, shopping og lærer grammatik. Og det vil være muligt at forbedre koreanske samtalefærdigheder gennem lytte- og taleaktiviteter ved at bruge dette.

DE EMNER DU VIL LÆRE PÅ DETTE KURSUS:
8과 한국어로 할 수 있는 즐거운 활동들을 찾아보는게 어때? (-을지/-ㄹ지(알다/모르다), -는/-은/-ㄴ게 어때(요)?)
9과 면을 살짝 볶으면 훨씬 더 맛있거든 (-거든(요), -고 나서)
10과 사람마다 다르지만 친해지기 전까지는 반말을 잘 안 해요 (...마다, -을/-ㄹ 뻔하다)
11과 배우들이 연기를 정말 잘한다고 해요 (-을/-ㄹ 테니(까), 간접인용)
12과 양치질을 못 할 정도로 손목이 아파 (-다(가), -을/-ㄹ 정도(로))
13과 생활비가 많이 절약되더라고요 (-는/-은/-ㄴ 편이다, -더라고(요))
14과 한국으로 여행을 한번 가 보지 그래요? (-아도/-어도/-여도, -지 그래(요)?)

KRAV:
Denne klasse kræver enten at man tager KSI placering testen eller at man har bestået 3B på KSI. Dette hold er også velegnet til studerende på niveau 3B.

LÆREBOGEN:
세종학당 실용 한국어 3 (anden halvdel)

Sejong Practical Korean PDF 1-4 Textbook +Audio (세종학당 실용 한국어) - Korean  TOPIK | Study Korean Online | Học tiếng Hàn Online

PRIS:
Standard 2.062,5 DKK
PEAS 1837.5 DKK
*PEAS: Pensionister, dagpenge-,kontanthjælp-,og SU-modtager (dokumentation er påkrævet).

BETALINGSOPLYNINGER:
Reg NR.: 5326
Konto NR: 0000253616
Bank: Arbejdernes Landsbank

TILMELD         
Gratis Lærbog(Ebog)           
Placerings test

 

Koreansk Samtale 8 (Avanceret niveau, C1)

수업 안내:
Samtale 8은 고급 학습자들을 위한 수업입니다. 3주완성 연세한국어 8을 교재로 하여 다양한 주제에 대해 배우고 연습합니다. 

기간:
일주일에 한 번, 2시간씩 15주.

주제:
분단의 현실, 기념일과 공휴일, 현대인과 도시 생활, 한국의 교육, 개인과 사회 등

참가하시려면:
이 그룹은 2023년 가을 학기 세종학당 samtale 4의 수강생이거나 온라인 배치고사에서 4B 이상, 토픽 4급 이상을 받으시면 참여가 가능합니다.

참가비:
일반 2.062,5 DKK, PEAS 1837.5 DKK
*PEAS: Pensionister, dagpenge-,kontanthjælp-,og SU-modtager

수납정보:
등록번호.: 5326
계좌명: 0000253616
은행명: Arbejdernes Landsbank

 수강신청          배치고사