Kurser i koreansk 2024 efterår

Koreansk 1A (Basisniveau 1A)

KURSUSBESKRIVELSE:
Koreansk 1A er til dem der har lidt eller meget begrænset kendskab til det koreanske sprog.

KURSUSVARIGHED:
52.5 lektioner i 15uger

DE EMNER DU VIL LÆRE PÅ DETTE KURSUS:
Hangul (det koreanske skriftesystem), Hilsen, selv introduktion
Beskrive steder, sæson og vejr, Tal, mængder, datoer, tid og klokkeslæt
Beskrive det du gjorde i fortiden og taler om planer, Foreslå og lave en aftale. 

KRAV:
Der er ingen krav til denne klasse!

LÆREBOGEN:
세종한국어 1A/Sejong Korean 1A
세종한국어 1A(Sejong Korean 1A 국문판) 대표 이미지

PRIS:
Standard 2700 DKK
PEAS 2385 DKK
*PEAS: Pensionister, dagpenge-,kontanthjælp-,og SU-modtager (dokumentation er påkrævet).

BETALINGSOPLYNINGER:
Reg NR.: 5326
Konto NR: 0000253616
Bank: Arbejdernes Landsbank

TILMELD                Gratis Lærbog(Ebog) 

Koreansk 1B (Basisniveau, 1B)

KURSUSBESKRIVELSE:
Eleverne vil være i stand til at stille og besvare simple spørgsmål på Koreansk. Eleverne vil kunne forklare deres daglige aktiviteter og tale om fortid og fremtid. Eleverne vil også blive bekendt med den grundlæggende kultur i hverdagen i Korea.

KURSUSVARIGHED:
52.5 lektioner i 15uger

DE EMNER DU VIL LÆRE PÅ DETTE KURSUS:
Vi taler om yndlingsting, planlægning, indkøb i klassen. Vi lærer også retninger, transport og planlægger ture. Man kan også lær, tal om sundhed og gaver.

KRAV:
Denne klasse kræver enten at man tager KSI placeringstesten

LÆREBOGEN:
세종한국어 1B / Sejong Korean 1B (국문판)

PRIS:
Standard 2700 DKK
PEAS 2385 DKK
*PEAS: Pensionister, dagpenge-,kontanthjælp-,og SU-modtager (dokumentation er påkrævet).

BETALINGSOPLYNINGER:
Reg NR.: 5326
Konto NR: 0000253616
Bank: Arbejdernes Landsbank

TILMELD       
Gratis Lærbog(Ebog)
Placerings test

Koreansk Samtale 2 (Basisniveau 2A)

KURSUSBESKRIVELSE:
Eleverne vil være i stand til at stille og besvare simple spørgsmål på koreansk. Eleverne vil kunne forklare deres daglige aktiviteter og tale om fortid og fremtid. Eleverne vil også blive bekendt med den grundlæggende kultur i hverdagen i Korea.

KURSUSVARIGHED:
37.5 lektioner i 15 uger

DE EMNER DU VIL LÆRE PÅ DETTE KURSUS:
1과 졸업식에 가서 사진도 꼭 찍으세요
2과 그동안 어떻게 지내셨습니까?
3과 여기에서 시청역까지 어떻게 가요?
4과 지윤 씨는 매운 음식을 잘 먹죠?
5과 저는 아침마다 수영을 하고 있어요
6과 비가 오니까 농구공은 여기에 두고 가세요
7과 성함하고 연락처도 알려 주세요

KRAV:
Denne klasse kræver enten at man tager KSI placering testen

LÆREBOGEN:
King Sejong Institute Practical Korean 2 (세종학당 실용 한국어)

세종학당 실용 한국어 2

PRIS:
Standard 2.062,5 DKK
PEAS 1837.5 DKK
*PEAS: Pensionister, dagpenge-,kontanthjælp-,og SU-modtager (dokumentation er påkrævet).

BETALINGSOPLYSNINGER:
Reg NR.: 5326
Konto NR: 0000253616
Bank: Arbejdernes Landsbank

 

TILMELD  
Gratis Lærebog(Ebog)
Placeringstest

 

Koreansk Samtale 3 (Mellemniveau, 1B)

KURSUSBESKRIVELSE:
Koreansk samtale 6 er en klasse, der er egnet til elever med niveauer af Sejong Korean 3B og fokuserer på at forbedre praktiske koreanske tale- og lytte kommunikationsevner.

KURSUSVARIGHED:
37.5 lektioner i 15 uger

ELEVENS LÆRINGS RESULTAT:
Eleverne lærer forskellige ordforråd relateret til emnet, såsom opdateringer, fritid, aftaler, tur, shopping og lærer grammatik. Og det vil være muligt at forbedre koreanske samtalefærdigheder gennem lytte- og taleaktiviteter ved at bruge dette.

DE EMNER DU VIL LÆRE PÅ DETTE KURSUS:
8과 한국으로 여행을 가려고 해요
9과 안나 씨 보러 꼭 갈게요
10과 제 친구도 뮤지컬 보는 거 정말 좋아해요
11과 공연 20분 전에는 입장해야 돼요
12과 방은 좀 작은데 새집이라서 깨끗해요
13과 저 좀 도와줄 수 있어요?
14과 한국어 실력이 많이 늘었겠네요

KRAV:
Denne klasse kræver enten at man tager KSI placering testen

LÆREBOGEN:
세종학당 실용 한국어 2 (anden halvdel)

세종학당 실용 한국어 2 - 예스24

PRIS:
Standard 2.062,5 DKK
PEAS 1837.5 DKK
*PEAS: Pensionister, dagpenge-,kontanthjælp-,og SU-modtager (dokumentation er påkrævet).

BETALINGSOPLYNINGER:
Reg NR.: 5326
Konto NR: 0000253616
Bank: Arbejdernes Landsbank

TILMELD         
Gratis Lærbog(Ebog)           
Placerings test

 

Koreansk Samtale 6 (mellemniveau, 3A)

KURSUSBESKRIVELSE:
Koreansk samtale 6 er en klasse, der er egnet til elever med niveauer af Sejong Korean 3B og fokuserer på at forbedre praktiske koreanske tale- og lytte kommunikationsevner.

KURSUSVARIGHED:
37.5 lektioner i 15 uger

ELEVENS LÆRINGS RESULTAT:
Eleverne lærer forskellige ordforråd relateret til emnet, såsom opdateringer, fritid, aftaler, tur, shopping og lærer grammatik. Og det vil være muligt at forbedre koreanske samtalefærdigheder gennem lytte- og taleaktiviteter ved at bruge dette.

DE EMNER DU VIL LÆRE PÅ DETTE KURSUS:
1과 성격이 참 좋아 보여요
2과 문제가 해결될 수 있도록 가서 이야기를 해 봐
3과 생각 없이 걷다 보면 스트레스도 풀리고 기분도 좋아져요
4과 촬영을 정말 잘해서 얼마나 실감나는지 몰라요
5과 동영상이 안 되는 바람에 발표도 망쳤어요
6과 야식을 먹었더니 습관이 돼 버렸어
7과 광화문이 경복궁의 정문이래요

KRAV:
Denne klasse kræver enten at man tager KSI placering testen

LÆREBOGEN:
세종학당 실용 한국어 4 

세종학당 실용 한국어 4

PRIS:
Standard 2.062,5 DKK
PEAS 1837.5 DKK
*PEAS: Pensionister, dagpenge-,kontanthjælp-,og SU-modtager (dokumentation er påkrævet).

BETALINGSOPLYNINGER:
Reg NR.: 5326
Konto NR: 0000253616
Bank: Arbejdernes Landsbank

TILMELD         
Gratis Lærbog(Ebog)           
Placerings test